Loading

wait a moment

ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Muốn THẮNG LỚN  nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh nan giải nhiều Cầu vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn.

Với thẻ nạp 800.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 8 cái thẻ 100k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM  NAY
 16/10/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Win Đầu 2- Đuôi 4 
 15/10/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đuôi 9 
 14/10/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
 13/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
 12/10/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
 11/10/2018 Đầu 0- Đuôi 5 Win Đầu 0- Đuôi 5 
 10/10/2018 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
 09/10/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
 08/10/2018 Đầu 3- Đuôi 2 Win Đầu 3- Đuôi 2 
 07/10/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
 06/10/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Miss
 05/10/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
 04/10/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
 03/10/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
 02/10/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4 
 01/10/2018 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
 30/09/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5- Đuôi 5 
 29/09/2018 Đầu 7- Đuôi 5 Miss
 28/09/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
 27/09/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
 26/09/2018 Đầu 1- Đuôi 6 Miss
 25/09/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
 24/09/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
 23/09/2018 Đầu 4- Đuôi 7 Miss
 22/09/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8 
 21/09/2018 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
 20/09/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
 19/09/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 18/09/2018 Đầu 2- Đuôi 0 Win Đầu 2- Đuôi 0 
 17/09/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3 
 16/09/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6- Đuôi 3 
 15/09/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7 
 14/09/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 13/09/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 12/09/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6
 11/09/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 10/09/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 09/09/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5- Đuôi 3 
 08/09/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
 07/09/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
 06/09/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
 05/09/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8 
 04/09/2018 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
 03/09/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 02/09/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 01/09/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9
 31/08/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 30/08/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
 29/08/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7
 28/08/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Miss
27/08/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
 26/08/2018 Đầu 9- Đuôi 1 Miss
 25/08/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 24/08/2018 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
 23/08/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3- Đuôi 5
 22/08/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Win Đầu 7- Đuôi 3 
 21/08/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Miss
 20/08/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 19/08/2018 Đầu 1- Đuôi 9 Win Đầu 1- Đuôi 9 
 18/08/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 17/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7 Win Đầu 2- Đuôi 7 
 16/08/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8- Đuôi 7 
 15/08/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6- Đuôi 2 
 14/08/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
 13/08/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 12/08/2018 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
 11/08/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6- Đuôi 0 
 10/08/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8- Đuôi 1
 09/08/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7
 08/08/2018 Đầu 2- Đuôi 9 Win Đầu 2- Đuôi 9 
07/08/2018 Ðầu 1- Ðuôi 7 MISS
 06/08/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 05/08/2018 Ðầu 4- Ðuôi 9 MISS
 04/08/2018 Ðầu 1- Ðuôi 6 MISS
 03/08/2018 Ðầu 2- Ðuôi 5 MISS
 02/08/2018 Ðầu 5- Ðuôi 4 MISS
 01/08/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Win Đầu 2- Đuôi 8
 31/07/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6 
 30/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7- Đuôi 2 
 29/07/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 28/07/2018 Đầu 3- Đuôi 3 Win Đầu 3- Đuôi 3 
 27/07/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3- Đuôi 1
 26/07/2018 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5- Đuôi 6 
 25/07/2018 Ðầu 3- Ðuôi 5 MISS
 24/07/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7- Đuôi 0
 23/07/2018 Đầu 8- Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6 
 22/07/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2 
 21/07/2018 Đầu 6- Đuôi 8 Win Đầu 6- Đuôi 8
 20/07/2018 Ðầu 8- Ðuôi 4 MISS
 19/07/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7
 18/07/2018 Đầu 6- Đuôi 9 Win Đầu 6- Đuôi 9 
 17/07/2018 Ðầu 7- Ðuôi 9 MISS
 16/07/2018 Ðầu 6- Ðuôi 1 MISS
 15/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0 
 14/07/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Win Đầu 2- Đuôi 3 
 13/07/2018 Đầu 0- Đuôi 1 Win Đầu 0- Đuôi 1 
 12/07/2018 Ðầu 4- Ðuôi 7 MISS
 11/07/2018 Đầu 5- Đuôi 4 Win Đầu 5- Đuôi 4
 10/07/2018 Đầu 5- Đuôi 7 Win Đầu 5- Đuôi 7 
 09/07/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4- Đuôi 5 
 08/07/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win Đầu 9- Đuôi 9 
 07/07/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6- Đuôi 7 
 06/07/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Win Đầu 1- Đuôi 4 
 05/07/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đầu 9- Đuôi 5  
 04/07/2018 Ðầu 6- Ðuôi 0 MISS
 03/07/2018 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3- Đuôi 0 
 02/07/2018 Đầu 7- Đuôi 3 MISS
 01/07/2018 Ðầu 2- Ðuôi 6 MISS
 30/06/2018 Ðầu 7- Ðuôi 2 MISS
 29/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 28/06/2018 Đầu 2- Đuôi 2 MISS
 27/06/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8
 26/06/2018 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9- Đuôi 2
 25/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 24/06/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9 
 23/06/2018 Đầu 9- Đuôi 6 Win Đầu 9- Đuôi 6 
 22/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đầu 8- Đuôi 3 
 21/06/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu 9- Đuôi 7
 20/06/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4
13/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3
12/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
03/06/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đuôi 2

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *